Иван Кънчев от „Българска история“

02.06.2017 (16:00-17:00)
Представяне на енциклопедия "Първата българска държава"
 Иван Кънчев е на 24 години. Той е един от основателите на сдружение „Българска история“ и автор на пет книги. Бакалавър по „Международни отношения“ в Софийския университет „Свети Климент Охридски“, а към днешна дата се готви за магистърска степен по „Реторика“. Водещ на телевизионното предаване „Историята оживява“ по BiTelevision. Най-засилен интерес проявява в областта на съвременната българска история – периода след 1944 година, демократичните промени в България и съпътстващите ги социални промени.

Погледни още...