Среща с Константин Трендафилов набира детски книги за “Пътуващите сандъчета”

По инициатива на менторите на общество NOTA BENE от Национална търговска гимназия – Пловдив на 21 април в конферентна зала на Народна библиотека „Иван Вазов“ в града се проведе разговор с нашумелия поет и автор на романа “Затворисърце” Константин Трендафилов.

Събитието се организира с благотворителна цел – да подпомогне събирането на съвременни книги за деца и младежи, които ще бъдат включени в инициативата „Пътуващи сандъчета“. Бяха събрани близо 70 книги, които предстои да бъдат описани и регистрирани в www.bookcrossing.com. След разпределението им по възрастови групи, книгите ще бъдат подредени в истински сандъчета и изпратени на заявилите желание да получат такова с помощта на Фондация „Детски книги”. Те ще обикалят по заявка детските отдели на регионални, читалищни и общински библиотеки, училищни библиотеки, както и детски ясли и градини в страната. Едно от „Пътуващите сандъчета“ ще „отседне“ в Център за настаняване от семеен тип „Майка Тереза“ в Пловдив.
Кампанията е продължение на проект „Пътуващите сандъчета на ББИА“ на Българската библиотечно-информационна асоциация, чийто координатор е фондация “Детски книги”. Целта му е да насърчава четенето, като осигурява достъп до нови детски книги.

Срещата с Константин Трендафилов се организира в партньорсво с ИК “Жанет 45″, Народна библиотека „Иван Вазов“, Фондация „Детски книги“ и е част от „Младият Пловдив чете“.

Погледни още...