ЧИГОТ

03.06.2017 (17:00-18:00)
ЧИГОТ: демонстрация и възстановка на бой с мечове
Римски терми

ЧИГОТ е сдружение с нестопанска цел, създадено през 2004 г. във Варна. Името му произлиза от старобългарската дума за мечоносец, елитен войн. Сдружението се занимава с исторически възстановки на облекло, въоръжение и бит от епохата на Второто българско царство (ХІІ – ХІV в.), както и от периода на похода на крал Владислав Варненчик (1443-1444 г.).

Пъстрата историческа картина от онова време обяснява интереса на ЧИГОТ не само към българското средновековно наследство, но и към това на нашите съседи от Изток (ромеи и османци) и Запад (народите от Западните Балкани, Централна и Западна Европа).

Дейностите на ЧИГОТ включват:

  • възстановки на исторически битки
  • организиране на лагери, представящи средновековния живот
  • участия в исторически фестивали у нас и в чужбина
  • изнасяне на образователни беседи
  • организиране на изложби и др.

Погледни още...