Гостите на „Варна Лит 2017“ ще посетят варненски училища. Виж кой ще пристигне в твоето!