Лора Филипова

Лора Филипова е икономист по образование и професия и насърчител на детското четене по призвание. Тя е изпълнителен директор на фондация „Детски книги“ от основаването й и главен редактор на сайт Detskiknigi.com. Следи за изпълнението на проектите и...